Mladinska knjiga BEOGRAD
Omladinskih brigada 102
11070 Novi Beograd
 

Matični broj 08773505
PIB 102489261 na osnovu rešenja broj 132734323

Telefon: 011/22 57 077
E-mail: office@mladinska.rs

 
TELEFONSKA PRODAJA:
Milica Đorđević
011 22 57 027 
 
KATALOŠKA I INTERNET PRODAJA:
Irena Stefanović
011 22 57 035
 
JAVNE NABAVKE I VIRMANSKA PRODAJA:
Snežana Jerotić
011 22 57 029
 
ZASTUPNIČKA PRODAJA (NA TERENU):
Darko Antić
011 22 57 032
 
ZASTUPNIK I DISTRIBUTER ZA CG:
JUING d.o.o.
Bjelopoljska 21
81000 Podgorica
+382 (20) 662 660
+382 (68) 572 977