Članstvo u Klubu

Članstvo u Klubu omogućava vam kupovinu odličnih izdanja po specijalnim uslovima:

- 30% popusta na sva izdanja Mladinske knjige koja nisu na akciji

Zagarantovana Vam je najjniža cena, obaveštenja o najnovijim ponudama i promocijama... Članarina u Klubu se plaća u iznosu od 1.500 dinara i važi 12 meseci od dana učlanjenja.

Za sve dodatne informacije pišite nam na mejl adresu: office@mladinska.rs, ili nas pozovite na broj telefona 011 2257 035 radnim danima od 08.00 do 16.00 h.

PRAVILNIK KLUBA ČITALACA MLADINSKE KNJIGE

1. IZDAVALAC Članske kartice Kluba čitalaca Mladinske knjige je preduzeće Mladinska knjiga d.o.o., Omladinskih Brigada 102, Beograd, matični broj 08773505, pib 102489261 (u daljem tekstu Mladinska knjiga).
2. Godišnja članarina Kluba čitalaca Mladinske knjige iznosi 1.500 din.
3. Svako punoletno fizičko lice sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije koje popuni pristupnicu sa svim neophodnim podacima u svoje ime i uplati članarinu na tekući račun Mladinske knjige broj: 150-24779-06, pristaje na uslove korišćenja Članske kartice i stiče pravo na sledeće povlastice:
• 30% popusta na sve naslove Mladinske knjige koji nisu na sniženju
(Izuzetak: Dušanov Zakonik - unikatno izdanje, Zlatni Psaltir unikatno izdanje)
4. Mladinska knjiga ima pravo da prikuplja, koristi i obrađuje sve podatke navedene u Pristupnici isključivo za potrebe Kluba čitalaca Mladinske knjige . Kao izdavalac Mladinska knjiga se obavezuje da će čuvati lične podatke o korisnicima članske kartice, kao i podatke o kupovini, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br. 97/2008, 104/2009, 68/2012, 107/2012), odnosno da će podatke koristiti za svoje potrebe u skladu sa važećim pozitivnim propisima Republike Srbije.
5. Lični podaci se obrađuju i čuvaju od dana podnošenja prijave za Člansku karticu Mladinske knjige pa sve do opoziva iste.
6. Mladinska knjiga je vlasnik članske kartice Kluba čitalaca Mladinske knjige i zadržava pravo da u svakom trenutku istu povuče iz upotrebe kao i da delimično ili u potpunosti promeni Opšte uslove korišćenja Članske kartice Kluba čitalaca Mladinske knjige , uz obavezu da o tome obavesti korisnike u pisanom obliku.
7. Člansku karticu može koristiti samo registrovani korisnik čije se ime i prezime nalazi na kartici. Mladinska knjiga kao izdavalac članske kartice zadržava pravo da u svakom trenutku proveri identitet korisnika članske kartice.
8. Korisnik Mladinska knjiga Članske kartice može u svakom trenutku opozvati pristanak za obradu podataka koja se vrši bez zakonskog osnova, u pisanoj formi.
9. Rukovalac, obrađivač i korisnik podataka o korisniku Članske kartice Kluba čitalaca Mladinske knjige podleže prekršajnoj odgovornosti ukoliko vrši obradu podataka koja nije dozvoljena, u skladu sa pozitivnim, važećim propisima Republike Srbije .
10. Korisnik Članske kartice saglasan je da Mladinska knjiga sve podatke koji se nalaze u pristupnici, odnosno do kojih je Mladinska knjiga došla putem pristupnice, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, može koristiti radi analize prodajnih aktivnosti, dostavljanja reklamnog materijala, odnosno isporuku kupljene/naručene knjige.
11. Garancija kvaliteta i zadovoljstva!
Ukoliko proizvod ne ispunjava vaša očekivanja, možete ga neoštećenog vratitiu u roku od 14 dana, a mi ćemo vam vratiti novac.
12. Kupac se obavezuje da primedbu (reklamaciju) uputi na adresu prodavca u roku od 14 dana od prijema proizvoda odnosno računa. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača slanjem ove narudžbenice-Ugovora o kupoprodaji kupac potvrđuje da je obavešten o svom pravu na jednostrani raskid ovog Ugovora o kupoprodaji u roku od 8 radnih dana od dana sklapanja istog.
13. Kupac se obavezuje da prodavca obavesti o svakoj promeni podataka (ime i prezime, adresa zaposlenja i adrese boravka, broj telefona, e-mail) u roku od 8 dana od dana promene na tel. 011 225-7035.