Nova izdanja

HASANAGINICA - osnovno izdanje

HASANAGINICA - osnovno izdanje

12.990,00 RSD

Nova izdanja

Četvrt milenija od objavljivanja bosanske Hasanaginice
U susret velikom jubileju bosanske usmene tradicije…
2024. je godina u kojoj se navršava 250 godina od prvog objavljivanja svjetski poznate bosanske balade!

ŽALOSTNA PISANCA PLEMENITE ASANAGINICE
Talijanski opat Alberto Fortis objavio je 1774. godine u knjizi Viaggio in Dalmazia pjesmu s naslovom Xalostna pjesanza plemenite Asan-Aghinize… pjesmu, čutu na bosanskom jeziku, zapisao je na način koji odgovara talijaskom čitatelju… Ta je pjesma od njenog objavljivanja do danas najčešće imenovana kao Hasanaginica. Nakon prvog objavljivanja začudnom je brzinom prevedena u gotovo sve evropske jezike. Do danas ne prestaju pohvale i zanimanja za nju. Tajnovitome glasu te pjesme odazivali su se i neki od najpoznatijih sudionika evropske kulture osamnaestoga i devetnaestoga stoljeća. Među njima su Johann G. Herder, Johann W. Goethe,
Walter Scott, Samuel T. Coleridge, Adam Mickiewicz, Aleksandar S. Puškin, Prosper Merimée.“

KOME PRIPADA HASANAGINICA?
„…Da bi Hasanaginica mogla pripadati svima… svakom jeziku ili mjestu… uvjet za takvu mogućnost je odbacivanje modernog tabua šutnje o ubijanju, progonjenju i pokrštavanju muslimana u Španiji, Podunavlju, na jadranskim obalama i njihovome zaleđu i, uz to, da se prihvati uskraćenost moderne književne kritike u tumačenju umjetnosti koja pripada svetoj tradiciji. Progon i ubijanje čovjeka tiču se svakog govorenja o razlogu i svrsi svijeta.“
Otključana višestoljetna tajna o Hasanaginici!
Pokrštavanje, ubijanje i progon muslimana – Historijski kontekst nastanka čuvene bosanske, muslimanske poeme
Duh vjernice potčinjen je samo Božijoj zapovijedi. Ljubav iskrenog vjernika prema Bogu preča je od svih ovozemaljskih ljubavi.
„… Žalostna pisanca svjedoči o uništenoj muslimanskoj prisutnosti, ali i trajnosti ljepote i mudrosti bez kojih pravo pjesništvo nije moguće. Uništenost o kojoj je tu riječ je zapravo dramatično preoblikovanje pripadanja dijela slavenskog stanovništva u dalmatinskome zaleđu. Muslimani su odatle prognani. Dio ih je poubijan, a neki su milom ili silom pokršteni. Jedan je oblik muslimanske prisutnosti uz brojna nasilja zamijenjen drugim, pa je iz promijenjenih vanjskih vidika prešao u tajne jastva “preobraćenih” koji su i dalje u sebi čuvali svoja izvorna pripadanja. Tako je moralo biti, jer tada za muslimane nije bilo mjesta u krajevima pod mletačkom vlašću.“
Iz ‘izdavačke radionice’ – Mladinska knjiga Sarajevo, na svjetlo dana izašao je novi nacionalni projekat HASANAGICA, autora prof. Rusmira Mahmutćehajića. Ovo je jedan u nizu nacionalnih poduhvata ove izdavačke kuće, kojim se skreće pažnja, prije svega domaćoj ali i regionalnoj te svjetskoj publici, s kakvim kulturnim bogatstvom raspolaže naša Bosna i Hercegovina.Izdavač: Mladinska knjiga Sarajevo
Autor: prof. Rusmir Mahmutćehajoć
Ilustracije: mr. Emir Durmišević
Korice: dr. Adis Elijas Fejzić
Godina izdanja: 2023.
Jezik: Bosanski
Broj stranica: 240
Format: 240 x 340
Uvez: Tvrdi


Slični proizvodi
Slični proizvodi