Mladinska knjiga BEOGRAD
Omladinskih brigada 102
11070 Novi Beograd
 
Matični broj 08773505
PIB 102489261 na osnovu rešenja broj 132734323

Telefon: 011/22 57 077
E-mail: office@mladinska.rs