Ljubavni romani, porodične sage, drame i ženska literatura